FITIAVANA-MG
- Izaho sy Ianao miaina finaritra no tanjona -

iza moa izahay ?

Teny Soa

Taridalana fianarana baiboly, mora hianarana, natao ho an'ny rehetra!

"Fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao."

Fitia Fahasalamana

Torohevitra ara-pahasalamana maro ho an'ny rehetra!

"Fa ny fahasalamanana no voalohan-karena"

Etsy anie e,

Faniriana lalina tokoa ny hiainantsika finaritra sahady dieny eto an-tany.
Misy fanalahidy iray azo atoro anao avy hatrany mba hanana izany dia ny fifandraisanao tsy miato amin'ilay tia antsika, dia JESOSY KRISTY

Nilaza Izy mantsy fa :

"Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, Koa izany no nampaharetako famindrampo ho anao". - Jeremia 31 : 3 b

;

Raha te hifandray aminay

Soraty eto ny adiresy mailaka anao raha liana ny hifandray aminay tsy tapaka ianao