Iza moa izahay ?

Teny Soa

Taridalana fianarana baiboly, mora hianarana, natao ho an'ny rehetra!

"Fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao."

Fitia Fahasalamana

Torohevitra ara-pahasalamana maro ho an'ny rehetra!

"Fa ny fahasalamanana no voalohan-karena"

Inona moa ny Fitiavana-MG ?

"Ny tranokalam-pifandraisana fitiavana.mg dia natao ho an'ny rehetra mba hampitomboana sy hanamafisana ny fahalalana ny Soratra Masina, handraisana torohevitra ara-pahasalamana ary fampianarana hoan'ny rehetra."

Maro ireo efa nanaraka ny tari-dalana tamin'ny alalan'izao tranokala izao ka nandray hery sy fanabeazana ara-panahy ary fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra.

Manasa anao hanao fanadramana amin'ny fanarahana izao tranokala.

;